Omada Kavafis Ano Syros, Greece

https://www.youtube.com/watch?v=VJoXSwx8nfs

https://www.youtube.com/watch?v=CY4VfM70nS0

https://www.youtube.com/watch?v=TCGdWEz_b9w

https://www.youtube.com/watch?v=t65CIjTuv1Y

https://www.youtube.com/watch?v=DQjp4C7SAeo

https://www.youtube.com/watch?v=0dzqPz3vHfI

Interview in Syros
Part 1 of 5

 

Part 2 of 5

 

Part 3 of 5

 

Part 4 of 5

 

Part 5 of 5